2013-05-16

PRO vill inte ha generationsstrid

Den helt felaktiga bilden av att pensionärsorganisationernas förslag till förändringar i pensionssystemet leder till ett generationskrig börjar sätta sig. Det är olyckligt. En generationsstrid om pensionssystemet är det minsta vi behöver. All kraft måste ägnas åt att göra pensionssystemet hållbart för kommande generationer – våra barn och barnbarn.

I en artikel i Dagens Nyheter (9 maj) presenteras den rapport som Pensionsmyndigheten nyligen lämnade till Riksdagens utredningstjänst, RUT. Rapporten handlar om vad konsekvenserna skulle bli om premiepensionsavgiften på 2,5 procent av lönen flyttades till buffertfonderna (AP-fonderna) i inkomstpensionssystemet.

DN gör tolkningen att det är de unga som skulle bli förlorare vid en sådan förändring, och skriver att ”dagens pensionärer får mycket lite från premiepensionen, men för dagens unga kommer den delen ha mycket större betydelse för deras totala pension”.

Men, det förutsätter en betydligt högre avkastning på premiepensionsfonderna än på inkomstpensionen. Att det blir så är inte troligt. Utvecklingen under de senaste tio åren talar definitivt inte för detta.

Om premiepensionssystemet avskaffas och avgifterna i stället förs till inkomstpensionssystemet blir dessa pensioner bättre och stabilare i det längre perspektivet. Vi anser att både dagens och morgondagens pensionärer ska kunna leva på sin allmänna pension utan tillskott från annat håll.

Av regeringens egen utredare av premiepensionssystemet Stefan Engström, framgick vid konferensen ”Pensionsreform del 2 – hur ser framtiden ut? den 14 maj att systemet är dyrt, osäkert och orättvist.

Stefan Engström är ekonom till professionen och kommer innan midsommar att presentera sin analys av PPM-systemet. Det är förmodligen ganska förödande kritik som framkommer i den analysen.

Socialdemokraternas ledamot i Pensionsarbetsgruppen, Thomas Eneroth, är kritisk till PPM och sa vid samma konferens att ”premiepensionen är pensionssystemets sorgebarn”.

Mot den här bakgrunden är vi i pensionärsorganisationerna knappast fel ute och det vore ganska uppseendeväckande om inte premiepensionssystemet skulle stå inför betydande förändringar – för att säkra pensionerna på lång sikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar